× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samisk grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn favoritt ikon

Universitet og høgskole
Samisk grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn gir deg kompetanse til å se enkeltelever og elevgrupper og tilpasse undervisningen etter elevenes behov.

Studienivå

Master og høgare

Organisering

  • Nettstudium
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Denne utdanningen styrker din samiskspråklige kompetanse og gir deg kunnskap om hvordan jobbe med språket i grunnskolen både på mellom- og ungdomstrinnet. I sentrum av utdanningen står samisk kultur, samisk læringssyn, natur og bærekraft, tradisjonell kunnskap og urfolksperspektiv.

Fordypning i samiskfaget, fagdidaktikk og læreryrket er i sentrum. Utdanningen vektlegger fagfordypning i samiskfaget og på to andre undervisningsfag. Det siste året velger studentene et tema innenfor samisk og gjennomfører masterstudiet.

Emner i utdanningen er: 

  • undervisningsfag 1: samisk 150 studiepoeng
  • pedagogikk og elevkunnskap 60 studiepoeng 
  • undervisningsfag 2 60 studiepoeng 
  • undervisningsfag 3 eller et annet skolerelevant fag 30 studiepoeng. 

Undervisningsfag 2 og 3 kan være samfunnsfag, matematikk, duodji, naturfag, gymnastikk osv. Skolerelevante fag kan være pedagogikk, tradisjonell kunnskap, spesialpedagogikk eller annet. 

Praksis er knyttet til alle fag og gjennomføres ved grunnskoler i Sápmi. Du har også mulighet til å dra på utveksling til en annen skole eller til utlandet. 

Kvalifikasjon/tittel

Grunnskolelærer 5.–10. trinn