× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. Her lærer du å kommersialisere kunnskapsbaserte forretningsideer - og ideen bak prosjektet skal du finne selv. Studiet kombinerer faglig fordypning innen strategi, økonomi og forretningsutvikling med praktisk erfaring som gründer i egen bedrift. Målet er å utdanne verdens beste forretningsutviklere. Du jobber sammen med to til fire medstudenter i et tverrfaglig team som arbeider med et forretningsprosjekt i halvannet år. Du kan ta utgangspunkt i din egen idé eller jobbe sammen med eksterne idéhavere. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. Mange prosjekter som ble startet på NTNUs Entreprenørskole er i dag suksessfulle bedrifter.

 

Formålet for NTNUs entreprenørskole er altså todelt: Skape fremtidens forretningsutviklere som kan kommersialisere teknologibaserte forretningsideer og bidra til at innovasjoner og ideer fra NTNU og andre teknologimiljøer blir kommersialisert (enten ved oppstart av ny bedrift eller ved å bidra til teknologioverføring til eksisterende bedrifter).

 

Kandidatene skal ha teknologisk kunnskap på linje med andre sivilingeniører. Dette betyr at studiet må ha tekniske emner på masternivå for å sikre tilstrekkelig dybde og tyngde i den teknologiske delen av studiet.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi