× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikkvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i musikkvitenskap skal utvikle erkjennelse og forståelse av musikk og ulike fenomener som musikk knytter seg til i dagens samfunn. Studiet skal styrke dine evner til å tenke kritisk og kreativt ved å sette deg inn i tradisjonelle og nyere musikkvitenskapelige teorier blant annet innenfor musikkhistorie, musikketnologi og musikkteori.

Kvalifikasjon/tittel

Master i musikkvitenskap