× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikkvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogram musikkvitenskap skal utvikle erkjennelse og forståelse av musikk og ulike fenomener som musikk knytter seg til i dagens samfunn.

Masterprogram musikkvitenskap skal styrke dine evner til å tenke kritisk og kreativt ved å sette deg inn i tradisjonelle og nyere musikkvitenskapelige teorier blant annet innenfor musikkhistorie, musikketnologi og musikkteori.

For å styrke din kompetanse i praktiske disipliner blir det gitt individuell undervisning på hovedinstrumentet og gruppeundervisning i fag som hørelære, improvisasjon, kordirigering eller liknende.

Du foreslår selv tema for din egen masteroppgave, men det anbefales å velge prosjekter innenfor områder hvor instituttet har særlig forskningskompetanse: vestlig musikkhistorie, etnomusikologi og verdensmusikk, komposisjon, musikkteori, analyse, filmmusikk, musikkpedagogikk, musikksosiologi og musikkpsykologi.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i musikkvitenskap