× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medievitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan skapes trender i sosiale medier? Hva kan vi lære av dataspill? Hvordan har umiddelbare bildemedier som Snapchat påvirket hvordan vi kommuniserer? Hvis du finner disse spørsmålene interessante er medievitenskap noe for deg! Mennesker i dag lever og opplever gjennom media. Kan vi forstå verden uten å forstå media? Som medievitenskapstudent vil du få innsikt i- og forståelse av hvordan mediene inngår i kulturen og samfunnet vårt i dag. Kjernespørsmål er hvordan mediene påvirker og blir påvirket, hvordan de brukes og misbrukes, og hvordan publikum og brukere forholder seg til dem. Bachelorstudiet i medievitenskap vil gi deg kunnskap om hvordan mediene er med på å forme hverdagen vår, samtidig som det gir en bred innsikt i medias historiske og nåværende funksjon og rolle i samfunnet. Du vil lære å analysere og forstå ulike typer medieinnhold, og å se dem i sammenheng med samfunn og kultur. Du vil også lære å undersøke samspillet mellom publikum og media. Om du er interessert i å lære mer om sosiale medier, internett, TV, dataspill, nyheter, kommunikasjon, eller andre medier, er dette studiet for deg. 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i medievitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

40.00 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194851