× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medievitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Kan bilder utløse terror? Kan massemediene påvirke politikk? Hvordan fungerer sosiale medier i dagens samfunn? Hva kan vi lære av dataspill?

Gjennom studiet i medievitenskap lærer du å forstå både dagsaktuelle nyheter og historiske hendelser i lys av hvordan mediene former verden og vår opplevelse av den.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i medievitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

40.00 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194851