× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Sivilingeniørutdanningen ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT) er unik i Norge. Næringslivet etterlyser sivilingeniører med spesialisering innen både IKT og ingeniørfag. Suksesskriteriene for fremtidens dataverktøy er å kombinere datatekniske og ingeniørfaglige kunnskaper på en helhetlig og profesjonell måte.

Dette er studieprogrammet for de som:

- Er interessert i realfag og data.

- Kan tenke seg å jobbe med teknologi.

- Vil gå på et program med store valgmuligheter.

- Ønsker en utfordring! Ingeniørvitenskap og IKT er et krevende studium der blant annet programmering og ingeniørfaglige kunnskaper benyttes sammen for å skape fremtidens teknologi.

- Kan tenke seg en spennende rolle som brobygger mellom kolleger med data- og ingeniørbakgrunn.

- Ønsker å oppnå en kompetanse det er stor etterspørsel etter.

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

55.30 (primær)
57.30 (ordinær)

Studieplasser

59

Søknadskode (SO)

194905