× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvordan skal morgendagens ingeniører best utnytte den fantastiske kraften som data og informasjonsteknologi gir oss?

Ingeniørvitenskap og IKT er studiet for deg som er interessert i data og vil ha valgmuligheter og utfordringer innenfor tradisjonelle ingeniørfag. Dette studiet gir deg kompetanse i å løse ingeniørproblemer ved utbredt bruk av informasjonsteknologi. Med denne bakgrunnen vil du kunne bygge bro mellom datatekniske og ingeniørfaglige utfordringer.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

55.30 (primær)
57.30 (ordinær)

Studieplasser

59

Søknadskode (SO)

194905