× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Energi og miljø - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som styrker kompetansen til deg som har en bachelorgrad innenfor energifeltet. Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø.

Du spesialiserer deg innenfor en av våre tre hovedprofiler:

  • Energibruk i bygninger
  • Energiforsyning
  • Energi- og prosessteknikk

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsekstoren er generelt godt og spenner over mange bransjer.

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning ( ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi