× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet i eiendomsutvikling og forvaltning er et profesjonsstudium som gir et bredt kompetansegrunnlag innen utvikling og forvaltning av eiendom. Studiet skal gi ferdigheter til å praktisere som eiendomsutvikler og forvalter innenfor en rekke forskjellige områder som prosjektering, fysisk planlegging, forskning og undervisning innenfor privat og offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i eksisterende byområder, bygninger og infrastruktur, og ser på utvikle og forvaltning av disse i forhold til nye tekniske krav, standarder og behov for boliger, næringsbygg og offentlige tjenestetilbud.

I masterutdanningen i Eiendomsutvikling og forvaltning undervises det i fag som omhandler eiendomsutvikling, bygningsforvaltning, byggprogrammering, lover og regelverk for bygging og eiendomsforvaltning, prosjekt- og økonomistyring.

Kvalifikasjon/tittel

Master i eiendomsutvikling og -forvaltning