× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i programmering favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelor i programmering er et praktisk studium som passer for deg som ønsker å spesialisere deg innen programmering. Du lærer programmeringsmetoder for spillutvikling, mobilapplikasjoner, skytjenester og webløsninger. I studiet opparbeider du ferdigheter i å skrive god, effektiv og sikker programkode i ulike programmeringsspråk. Du følger prosessen fra ide til fungerende program.

Utdanningen fokuserer på å gi deg spisskompetanse innen programmering. Da må du mestre langt mer enn selve kodingen. En som skal bli god på å programmere må ha kunnskap om hva som er teknologisk gjennomførbart og kombinere dette med evnen til å fortolke brukernes krav og ønsker. Først da blir man i stand til å realisere programvareløsninger med ønsket funksjonalitet og god brukskvalitet.

Du får fordype deg i avanserte emner som grafikkprogrammering, spillprogrammering og kunstig intelligens. Vi lærer deg å lage teknologiske løsninger som gir gode brukeropplevelser, og hvordan du utvikler avanserte datasystemer.

Eksempler på programmeringsspråk du vil lære er:

  • C++
  • Java og JavaScript
  • Python
  • OpenGL

Programmeringserfaring er ikke nødvendig, men du må være motivert til å lære.

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i programmering

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.00 (primær)
48.40 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

194673