× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i nautikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Kanskje du tenker på å bli styrmann, overstyrmann eller skipsfører? Ved NTNU i Ålesund får du undervisning på noen av verdens mest moderne maritime simulatorer.

Du får en lederutdanning som gir deg en attraktiv utdanning for hele den maritime næringen. NTNU i Ålesund gir deg en av verdens beste nautiske utdanninger, på Norges aller viktigste møteplass for maritim kompetanse. Som student har du derfor daglig kontakt med et nyskapende teknologisk miljø.

Utdanningen gir mye fleksibilitet. Det er et robust karrierevalg, som gir mange muligheter for å endre kurs yrkesmessig, og gå inn i nye roller på land.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i nautikk

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.80 (primær)
51.10 (ordinær)

Studieplasser

22

Søknadskode (SO)

194353