× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bak enhver vellykket flytende konstruksjon står det en skipsdesigner. Det maritime miljøet på Nordvestlandet skaper et unikt samarbeidet mellom skipsdesignere, verft og rederier samt utstyrsprodusenter. Dette fører til innovative, bærekraftige løsninger innen den norske skipsindustrien, som du kan være en del av ved å studere skipsdesign.

Havrommet er et satsingsområde for næringslivet. Det gjelder utnyttelse av energi, sjømat og mineralutnyttelse, i tillegg til de tradisjonelle næringene som olje og gass, og havet som transportvei. Alle disse aktivitetene vil føre til større behov til ingeniørkompetanse for å løse de marintekniske utfordringene. Dette forsterkes med tanke på nye og strengere krav til miljøhensyn og energieffektivitet.

Som skipsdesigner kan du derfor være med på å utvikle komplette sjøbaserte løsninger; fra enkle fritidsbåter til mer komplekse offshoreskip og flytende plattformer. Dette gir deg muligheten til å jobbe med design, utvikling og produksjon av skip og havinstallasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag, skipsdesign

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

194699

Lignende utdanninger