× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Autorisasjonsprøve i oversettelse (translatøreksamen) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Formålet med autorisasjonsprøve i oversettelse er å uteksaminere kompetente oversettere som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner.

Studienivå

Anna utdanning

Søknadsfrist

1. september 2018

Om studiet

Autorisasjonsprøve i oversettelse er ikke et studium, men en frittstående eksamen du kan avlegge for å få bevilling som statsautorisert translatør.

Autorisasjonsprøve i oversettelse forvaltes av Norges Handelshøyskole på delegasjon fra Kunnskapsdepartementet.

Eksamens første del (skriftlig hjemmeeksamen) avholdes i oktober, mens annen del (skriftlig skoleeksamen) avholdes i mai året etter. Hjemmeeksamen må bestås før skoleeksamen kan avlegges.

Eksamen gir ikke studiepoeng.

Les mer på NHHs nettsider

Opptakskrav

For å kunne ta autorisasjonsprøve i oversettelse kreves det minimum 180 studiepoeng tilsvarende tre års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge.

For å bestå autorisasjonsprøve i oversettelse er generell oversettelseskompetanse, herunder allmennspråkkompetanse og fagspråkkompetanse både i målspråket og kildespråket, en forutsetning.

Informasjon om opptak

Oppmeldingsfrist: 1. september det enkelte år.