Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Einar Granum Kunstfagskole Oslo

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Om studiet

Einar Granum Kunstfagskole tilbyr en toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag, med mulighet for å fordype seg andre studieår innen tegning, maleri eller tredimensjonal kunst. Fullført og godkjent toårig høyere yrkesfaglig utdanning i visuelle kunstfag gir 120 studiepoeng, generell studiekompetanse og graden "høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag".

Gjennom praktiske utprøvinger og tett individuell oppfølging, bli studentene våre stimulert til å utforske og reflektere over det kunstfaglige feltet - til å finne sin egen strek. Klassiske ferdigheter i tegning, farge, form og bevissthet på valg av teknikker og materialbruk står sentralt. Det undervises også i praksisbasert kunsthistorie begge år.

Skolen var den første private kunstskolen som ble etablert i Norge, og er i dag den største toårige høyere yrkesfaglige utdanningen i landet som tilbyr utdanning i visuelle kunstfag. Utdanningstilbudet er kvalifisert til full støtte hos Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). Skolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Studiekostnader for studieåret 2020-2021 er på kr. 20 000,- per semester pluss kr. 2 000,- i materialpenger per semester.

Les mer om studiet her: granum-kunstfagskole.no/studier

Undervisningsopplegg

Første studieår gir en bred innføring i ulike kunstfaglige teknikker og uttrykk, som utvikles i samspill mellom praktisk utprøving, noe teori og mye individuell veiledning.

Andre studieår kan studenten velge mellom tre fordypningsområder; tredimensjonal kunst, tegning eller maleri. Det gis innføring i teknikker, materialer, metoder og uttrykk spesifikke for de ulike områdene. Det arbeides også tverrfaglig.

Det er undervisning og veiledning med lærer til stede hver dag fra kl 9 til 15. Det er forventet at studentene jobber videre på egenhånd, derfor har de tilgang til skolen utover kvelden og i helgene.

Lærerne våre er aktivt utøvende billedkunstnere, formidlere og pedagoger. De har bred kompetanse innen det visuelle kunstfeltet og spesielt inne de tre fordypningene tegning, maleri og tredimensjonal kunst. I tillegg til den faste fagstaben, møter studentene hvert år en rekke gjestelærere fra kunst-, design-, illustrasjons- og arkitekturfeltet.

Les mer om våre lærer og gjestelærere her: granum-kunstfagskole.no/om/ansatte

Opptakskrav

Opptak til Einar Granum Kunstfagskole skjer på grunnlag av en opptaksprøve , og fullført og bestått videregående opplæring (enten relevant fag- eller svennebrev , treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse ) eller tilsvarende realkompetanse .

Opptaksprøven består av to oppgaver som lastes opp i søknaden din. Du finner opptaksprøven og informasjon om opptakskrav på skolens hjemmeside: granum-kunstfagskole.no/soknad

Har du spørsål om opptaksprøven eller vil bli bedre kjent med skolen vår, er det bare å ta kontakt på inntak@granum-kunstfagskole.no

Informasjon om åpne arrangementer hos oss som kveldskroki, utstillinger og Granumfestivalen annonseres på vår facebookside og instagramkonto.

Velkommen til Granum!

Opptaksinformasjon

Fra og med opptaket våren 2020 er skolen med i samordna opptak til fagskoler. Portalen åpnes 1. februar og søknadsfrist er 15. april 2020.

Opptaksprøven består av to oppgaver som lastes opp i søknaden din. Du finner opptaksprøven og informasjon om opptakskrav på skolens hjemmeside: granum-kunstfagskole.no/soknad

Karrieremuligheter

Utdanningen ved Einar Granum Kunstfagskole gir et godt grunnlag for videre arbeid med og studier innen arkitektur, design, illustrasjon kunst og visuell kommunikasjon.

Les mer om hva våre tidligere studenter gjør i dag: Veien videre

Kvalifikasjon/tittel

Høyere fagskolegrad i visuelle kunstfag

Alle utdanninger innen