× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i musikk og helse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Studiet i musikk og helse handler om hvordan vi kan bruke musikk som helsefremmende aktivitet. Stadig mer forskning påviser sammenhenger mellom kulturell aktivitet og opplevelsen av livskvalitet og mental helse. Dette studiet gir studentene kunnskap og ferdigheter om hvordan musikk kan aktivisere og påvirke mennesker til et bedre liv. Studiet består av tre emneområder; musikkfag, helse- og sosialfag og pedagogiske/ psykologiske fag. Studiet er relevant for mange typer jobber som involverer arbeid med mennesker i alle aldre; helsesektoren, skolesektoren, kulturskolene, interesseorganisasjoner osv. Studiet vil kunne kvalifisere til opptak på Master i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole (med forbehold om godkjenning).

Det kreves politiattest for å kunne delta i praksisopplæring under studiet. 

Se skolen sin nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Vidare studium

Bachelor i musikk og helse danner grunnlag for masterstudier i musikkterapived Norges Musikkhøgskole (med forbehold om godkjenning)  og master i musikkvitenskap ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Karrierevegar

Studiet skal kvalifisere for arbeid med musikk som helsefremmende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner, og kompetansen er relevant for arbeid i barnehage, skole, sykehus, institusjoner, kultur- og interesseorganisasjoner, kirke- og menighet og i frivillig barne- og ungdomsarbeid.

Utveksling

Studiet gir muligheter for utveksling gjennom de avtalene som Ansgar Teologiske Høgskole har med andre institusjoner.