Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Ålesund kunstfagskole

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20403-1

Om studiet

To år ved Ålesund Kunstfagskole gir deg en grunnutdanning innenfor billedkunst og design.

Et to-årig studium ved Ålesund kunstfagskole er bygd opp av fire semester, pluss en lengre eksamensperiode. De fire semestrene bygger på hverandre og blir trinnvis mer komplekse.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er bygd opp av tverrfaglige moduler. Disse er stort sett fire – sju uker lange. Valgfagmodulen er kortere, den varer i tre uker. Modulene går fra mandag til torsdag og varer hele dagene. De fleste fredager har vi teori og croquis. Vi forventer at studentene jobber på egen hånd også etter skoletid, minimum seks timer pr uke.

Opptakskrav

Du søker studiet via samordnaopptak.no. Du kan søke fra 1.februar og frem til 15.april.

Fullført- og bestått videregående opplæring, fag- og svennebrev er inntakskrav. Dersom du ikke har noe av dette kan vi gjøre en vurdering basert på din samlede kompetanse. Dette kalles en realkompetansevurdering. Du må være 19 år (i søkeåret) eller eldre for å søke.

For å søke studieplass hos oss trenger du følgende:

  • Opptaksprøve bestående av seks kunstneriske arbeider, og en motivasjonstekst
  • Vitnemål fra fullført- og bestått videregående opplæring eller fag- svennebrev eller dokumentasjon på realkompetanse

Du kan velge å registrere søknaden din på samordnaopptak.no straks etter portalen åpner, men laste opp vedleggene dine senere. Frist for opplasting av vedlegg er 15.april.

Har du spørsmål rundt søknadsfrister, trenger du veiledning av utfylling, eller har du spørsmål rundt tekniske ting så kan du rette disse til sokerinfo@samordnaopptak.no. Men har du spørsmål rundt opptaksprøver, opptakskrav, søknadsbehandling og klage så kan dette rettes til oss.

Tilleggsinformasjon

Informasjon om studiehverdagen, faglig innhold og studieturer m.m. finnes på skolens nettsider, se lenke i «mer om studiet» ovenfor. Utdanningen er godkjent for støtte i Lånekassen. Ålesund er en universitetsby og skolen er medlem av studentsamskipnaden. Medlemskapet gir studentene tilgang på mange tilbud og et stort studentmiljø. Søknad om innpass til 2 klasse rettes direkte til skolen.