× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Visuell kunst og design favoritt ikon

Fagskole
To år ved Ålesund Kunstfagskole gir deg en grunnutdanning innenfor billedkunst og design.

Varighet

2 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Et to-årig studium ved Ålesund kunstfagskole er bygd opp av fire semester, pluss en lengre eksamensperiode. De fire semestrene bygger på hverandre og blir trinnvis mer komplekse.

Undervisningsopplegg

Undervisningen er bygd opp av tverrfaglige moduler. Disse er stort sett fire – sju uker lange. Valgfagmodulen er kortere, den varer i tre uker. Modulene går fra mandag til torsdag og varer hele dagene. De fleste fredager har vi teori og croquis. Vi forventer at studentene jobber på egen hånd også etter skoletid, minimum seks timer pr uke.

Opptakskrav

For opptaket 2020 skal vi for første gang være med på Samordna opptak. Dette vil si at du søker studieplass hos oss via nettsiden samordnaopptak.no. Du kan søke fra 1.februar og frem til 15.april.

Nytt i år er at også fullført- og bestått videregående opplæring, fag- og svennebrev er inntakskrav. Dersom du ikke har noe av dette kan vi gjøre en vurdering basert på din samlede kompetanse. Dette kalles en realkompetansevurdering. Du må være 19 år (i søkeåret) eller eldre for å søke.

For å søke studieplass hos oss trenger du følgende:

  • Opptaksprøve bestående av seks kunstneriske arbeider, og en motivasjonstekst
  • Vitnemål fra fullført- og bestått videregående opplæring eller fag- svennebrev eller dokumentasjon på realkompetanse

Du kan velge å registrere søknaden din på samordnaopptak.no straks etter portalen åpner, men laste opp vedleggene dine senere. Frist for opplasting av vedlegg er 15.april.

Har du spørsmål rundt søknadsfrister, trenger du veiledning av utfylling, eller har du spørsmål rundt tekniske ting så kan du rette disse til sokerinfo [at] samordnaopptak [dot] no. Men har du spørsmål rundt opptaksprøver, opptakskrav, søknadsbehandling og klage så kan dette rettes til oss.