× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bybroen videregående skole favoritt ikon

Privat
Vidaregåande
210 elever
8 programområder

Her ligger skolen

Kjøpmannsgata 12
7013 Trondheim