Hopp til innholdet
Orkland i TrøndelagVirksomhetsnummer 974883589

CAVERION NORGE AS AVD ORKANGER

Tilhører hovedenheten CAVERION NORGE AS

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Bedrift
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  64
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Elektrisk installasjonsarbeid

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Yrker registrert på bedriften:

Kontakt

CAVERION NORGE AS AVD ORKANGER

Besøksadresse
Grønørveien 19 7300 Orkland
Postadresse
Postboks 2 Grønnøra 7301 ORKANGER
Telefonnummer
22 87 40 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Telekommunikasjonsmontørfaget

Godkjenninger og lærlinger

Viser alle fag med godkjenninger

Elektrikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Rørleggerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Telekommunikasjonsmontørfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Hovedenheten har 26 lærlinger

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)Autorisasjonsregisteret
   • Ekomnettautorisasjon
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Kontroll av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg