Slik fungerer Finnlærebedrift

Hvordan kan Finnlærebedrift vite hvilke yrker en bedrift har ansatte i, hvilke lærefag bedriften er godkjent for og hvor mange lærlinger den har? Og hvordan kan du korrigere feil informasjon?

Hver natt henter Utdanning.no oppdatert informasjon om alle bedrifter i Norge, fra mange ulike kilder. Dette sammenstilles og vises ut på Finnlærebedrift.no, slik at du får alt samlet på ett sted.

Eksempler på informasjon du finner hos oss er hvor ulike yrkesgrupper er ansatt, hvilke bedrifter som allerede er godkjente lærebedrifter og hvor mange lærlinger de har i hvert fag. Vi viser også hvem som tilbyr praksisplasser, hvem som er autorisert til å utføre ulike tjenester, offentlig kontaktinformasjon og mer. Dette skal bidra til å forenkle og effektivisere arbeidet med formidling til praksisplass og læreplass.

De viktigste datakildene til Finnlærebedrift er:

I tillegg henter vi supplerende informasjon fra:

Vi bruker informasjonen fra disse datakildene til å gjøre bedrifter søkbare, og til å lage bedriftssider hvor vi sammenfatter det vi vet om hver bedrift i landet. Som regel henter vi oppdatert informasjon hver natt, og ny informasjon er ute på Finnlærebedrift innen klokken 12 samme dag.

Hvis du opplever at en bedrift ikke er søkbar eller har feil informasjon, er det som regel på grunn av hva som er registrert i våre datakilder. I slike tilfeller må feilen rettes i datakilden.

Brønnøysundregistrene

Fra Brønnøysundregistrene henter vi hver natt oppdatert informasjon om alle bedrifter i Norge. Hvis du opplever feil i følgende informasjon, kan du korrigere det i Samordna registermelding på Altinn:

 • Bedriftsnavn
 • Kontaktinformasjon (adresser, telefonnumre, nettside, daglig leder og andre roller)
 • Fylkes- og kommunetilhørighet (forretningsadresse)
 • Næringstilhørighet (NACE-koder)
 • Totalt antall ansatte (men ikke antall årsverk, det kommer fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret)
 • Bedriftshierarki (hovedenheter og underenheter)
 • Konkurs og andre former for avvikling av virksomheten

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, eller Aa-registeret, henter vi hver måned en samleoversikt over alle arbeidsforhold som er registrert på bedrifter i Norge. Arbeidsforholdene er blant annet klassifisert etter yrkeskode og stillingsprosent, slik at vi kan vite hvor mange «årsverkekvivalenter» som jobber i en bedrift innenfor ulike yrkeskoder (STYRK-98). Alle bedrifter er pålagt å rapportere stillingsprosenter og yrkeskoder per ansettelsesforhold gjennom A-meldingen. Basert på data fra Aa-registeret kan vi derfor vite om bedriften har ansatt for eksempel elektrikere, frisører eller sykepleiere.

Det finnes over 6000 yrkeskoder, og disse er knyttet opp mot 600 yrker på Utdanning.no. Du kan sjekke hvilke yrkeskoder som er koblet opp på hvert yrke, for eksempel elektriker, under seksjonen «Hvilke stillingstitler er med?» på yrkessidene på Utdanning.no.

Alle yrkesfaglige sluttkompetanser er koblet sammen med ett yrke på Utdanning.no. For eksempel er yrket «Elektriker» koblet til sluttkompetansen «Elektrikerfaget». Hvis du på Finnlærebedrift søker etter bedrifter med mer enn fem årsverk innen «vg1 Elektro og datateknologi», vil Finnlærebedrift gi deg en liste over bedrifter som har rapportert inn mer enn fem årsverk totalt, i yrker som hører til sluttkompetanser under dette utdanningsprogrammet.

Hvis en bedrift opplever å være feilaktig koblet opp mot et yrke, er det enten bedriftens innrapportering til A-meldingen som er feil, eller vår kobling av yrkeskoder til yrke.

Vigo

Fra Vigo henter vi hver natt en oversikt over alle godkjenninger som lærebedrift og løpende lærekontrakter de siste tre år. Kontrakter og godkjenninger er knyttet til lærefag, opplæringskontor og første bedrift i lærekontrakten.

Hvis du opplever feil i merkingen av lærebedrifter på Finnlærebedrift, bør du undersøke følgende:

 • Er godkjenningen nylig lagt inn?
  • Vi oppdaterer data fra Vigo hver natt, men godkjenningsprosessene internt i fylkeskommunene styrer vi ikke. Vi vet ikke hvor lang tid det tar fra en bedrift er lagt inn til den kommer til oss. Hvis godkjenningen nylig er lagt inn må du kanskje smøre deg med litt tålmodighet.
 • Er bedriften godkjent i et utløpt eller utløpende fag?
  • Hvis en bedrift er godkjent i et utløpende eller utløpt fag, spesielt i forbindelse med fagfornyelsen, vil ikke bedriften dukke opp i søk på det nye lærefaget. Typiske eksempler på dette er frisørfaget og stillasbyggerfaget. Disse fagene har fått nye programområdekoder som følge av fagfornyelsen. Du må derfor søke på både gammel og ny fagkode for å være sikker på å få treff på alle godkjente bedrifter. Gamle fag er også søkbare på Finnlærebedrift, men du må aktivt velge dem. Vi oppfordrer til at du ber fylkeskommunen eller opplæringskontoret om å ordne godkjenning på den nye fagkoden.
 • Er godkjenningen lagt på riktig organisasjonsnummer?
  • Hvis Equinor ASA har fått en godkjenning på sin hovedenhet i Stavanger, betyr det ikke automatisk at deres prosessanlegg på Melkøya vises som godkjent. Godkjenninger som lærebedrift må legges på riktig enhet. Dette er også et krav i §4-3 i opplæringsloven. I §11-1 i forskrift til opplæringsloven står dette konkretisert. Vi oppfordrer til at alle godkjenninger legges på «underenhetsnivå», eller «bedriftsnivå» som det er registrert som i Brønnøysundregistrene. Dette er det samme organisasjonsnivået alle ansatte i Norge registreres på i Aa-registeret.
 • Har godkjenningen løpt ut?
  • Sjekk om godkjenningen er gyldig. Lærebedrifter må ha ny godkjenning dersom det er gått mer enn to år fra siste avsluttede lærekontrakt. Hvis godkjenningen har løpt ut, må du søke ny godkjenning.

Hvis du etter å ha gått gjennom listen likevel finner feil på Finnlærebedrift, send en mail til hei@utdanning.no.

Mesterregisteret

Fra Mesterregisteret henter vi hver natt oversikt over alle bedrifter som har ansatte med mesterbrev, som er en kvalitetsindikator når det gjelder mulige lærebedrifter.

Finnlærebedrift gir derfor en oversikt over alle mesterbrev som er dekket i en bedrift. Det er også mulig å filtrere søkeresultatene til å kun vise mesterbedrifter.

Opplever du avvik mellom vår oversikt over mesterbedrifter og den du finner på mesterbrev.no, bør du kontakte oss på hei@utdanning.no.

Sentralt godkjent

Fra Sentralt godkjent henter vi hver natt oversikt over alle bedrifter som er registrert i kvalitetsordningen til Direktoratet for byggkvalitet.

Bedrifter som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen. Disse foretakene kan dokumentere at de har riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet, kvalitetssikringsrutiner og at de har betalt skatter og avgifter.

Finnlærebedrift gir derfor oversikt over alle fagområder en bedrift er godkjent for. Det er også mulig å filtrere søkeresultatene til å kun vise bedrifter som er sentralt godkjent.

Opplever du avvik mellom vår oversikt over bedrifter som er sentralt godkjent og oversikten hos Sentralt godkjent, bør du kontakte oss på hei@utdanning.no.

Godkjente renholdsvirksomheter

Fra renholdsregisteret henter vi hver natt oversikt over godkjente renholdsbedrifter som lovlig kan selge renholdstjenester i Norge. Renholdsregisteret gir en indikasjon på om en bedrift kan være godkjent lærebedrift i renholdsfaget.

Finnlærebedrift markerer derfor godkjente renholdsbedrifter og gjør det mulig å filtrere søkeresultatene til å kun vise godkjente renholdsbedrifter.

Opplever du avvik mellom vår oversikt over renholdsbedrifter og den du finner på arbeidstilsynet.no, bør du kontakte oss på hei@utdanning.no.

Elvirksomhetsregisteret

Fra Elvirksomhetsregisteret henter vi hver natt oversikt over alle bedrifter som har tillatelse til å gjøre elektrisk arbeid i Norge. Virksomheter som tilbyr og gjør denne type arbeid uten å være registrert der, driver ulovlig. Elvirksomhetsregisteret er en sterk indikator på om en bedrift burde eller kunne være godkjent lærebedrift.

Finnlærebedrift gir derfor oversikt over alle arbeidsområder en bedrift er godkjent for. Det er også mulig å filtrere søkeresultatene til å kun vise bedrifter som er godkjent elvirksomhet.

Opplever du avvik mellom vår oversikt over bedrifter som er godkjent, og oversikten hos elvirksomhetsregisteret, bør du kontakte oss på hei@utdanning.no.

Verkstedregisteret

Fra Verkstedregisteret henter vi hver natt oversikt over alle verksteder godkjent av Statens vegvesen. Det er bare disse verkstedene som kan utføre EU-kontroll, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy. Verkstedregisteret er en sterk indikator på om en bedrift burde eller kunne være godkjent lærebedrift.

Finnlærebedrift gir derfor oversikt over alle kjøretøyklasser og typer reparasjoner en bedrift er godkjent til å utføre. Det er også mulig å filtrere søkeresultatene til å kun vise bedrifter som er godkjente verksteder.

Opplever du avvik mellom vår oversikt over bedrifter som er godkjent, og oversikten hos verkstedregisteret, bør du kontakte oss på hei@utdanning.no.

Autorisasjonsregisteret

Fra Autorisasjonsregisteret til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet henter vi hver natt oppdatert oversikt over registrerte tilbydere av offentlige elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester. Alle som anlegger, drifter og gir tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste, og alle som tilbyr offentlig telefontjenester eller overføringskapasitet (leide samband) er pliktig å registrere seg i autorisasjonsregisteret. Autorisasjonsregisteret er en indikator på om en bedrift kan være godkjent lærebedrift.

Finnlærebedrift merker derfor bedrifter som er registrert i Autorisasjonsregisteret. Det er også mulig å filtrere søkeresultatene til å kun vise bedrifter som er registrert.

Opplever du avvik mellom vår oversikt over bedrifter som er registrert, og oversikten hos Autorisasjonsregisteret, bør du kontakte oss på hei@utdanning.no.

Smilefjestilsyn

Hver natt henter vi ned en resultater av tilsyn med kaféer og restauranter, som gjennom smilefjes viser hvordan Mattilsynet vurderer serveringsstedene på forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold. Smilefjestilsynet er en indikator på om en bedrift kunne vært godkjent lærebedrift.

Finnlærebedrift merker derfor bedrifter som har fått gjennomført tilsyn og det overordnede resultatet. Det er også mulig å filtrere søkeresultatene til å kun vise bedrifter som har vært gjennom tilsyn.

Opplever du avvik mellom vår oversikt over bedrifter som er registrert, og oversikten hos Smilefjestilsynet, bør du kontakte oss på hei@utdanning.no.

Andre registre

Hvis du kjenner til flere registre med supplerende informasjon som kan være nyttige for å evaluere om en bedrift kan være aktuell som lærebedrift, kan du gjerne kontakte oss på hei@utdanning.no.

Sist oppdatert: 28. mai 2024