Hopp til innholdet
Tromsø i Troms og FinnmarkVirksomhetsnummer 888007172

TROMSØ KOMMUNE EIENDOM

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

Næringskoder registrert på bedriften

 • Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Yrker registrert på bedriften:

Aktivitør
Anleggsmaskinfører
Asfaltør
Barne- og ungdomsarbeider
Byggdrifter / vaktmester
Byggingeniør
CNC-operatør
Elektriker

Kontakt

TROMSØ KOMMUNE EIENDOM

Besøksadresse
Rådhusgata 2 9008 Tromsø
Postadresse
Postboks 6900 9299 TROMSØ
Telefonnummer
77 79 00 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Byggdrifterfaget

Troms og Finnmark
 • TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg
   • Reparasjon av elektrisk utstyr
   • Elektrisk utstyr
  • MattilsynetSmilefjestilsyn
   • Rådhuskantina Tromsø Kommune