Hopp til innholdet
Tromsø i Troms og FinnmarkOrganisasjonsnummer 940101808

TROMSØ KOMMUNE

Har 215 underenheter

Godkjent lærebedrift

Næringskoder registrert på bedriften

 • Generell offentlig administrasjon

Yrker registrert på bedriften:

Adjunkt
Advokat
Aktivitør
Ambulansearbeider
Anleggsgartner
Anleggsmaskinfører
Apotektekniker
Arealplanlegger

Kontakt

TROMSØ KOMMUNE

Besøksadresse
Rådhusgata 2 9008 Tromsø
Postadresse
Postboks 6900 9299 TROMSØ
Telefonnummer
77 79 00 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Kommunen har 1,2 læringer per 1000 innbyggere

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Sveisefaget

Troms og Finnmark
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL & TRANSPORTFAG I NORD

Yrkessjåførfaget

Troms og Finnmark
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL & TRANSPORTFAG I NORD
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Statens vegvesenVerkstedregisteret
   • Bilverksted 01(≤ 3500kg unntatt motorsykkel, moped, og traktor)
   • Bilverksted 02 (fra 3501 til og med 7500 kg, unntatt motorsykkel, moped, og traktor)
   • Bilverksted 03 (over 7500 kg, unntatt motorsykkel, moped, og traktor)
   • Traktorverksted (arbeid på traktor og motorredskap som er konstruert for en hastighet på 50 km/h eller mer, tilhenger til traktor eller motorredskap samt tilhengere med påløpsbremseanlegg)