Sola i RogalandVirksomhetsnummer 972427373

APPLY AS AVD STAVANGER

Tilhører hovedenheten

Godkjent*

gjennom hovedenheten
 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Antall ansatte:
  735
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Byggdrifter / vaktmester
Dataingeniør
Elektriker
Elektroingeniør
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Forretningsutvikler

Kontakt

APPLY AS AVD STAVANGER

Besøksadresse
Moseidsletta 122 4033 Sola
Postadresse
Postboks 8040 4068 STAVANGER
Telefonnummer
51 63 90 00
icon

Godkjenninger og lærlinger

APPLY AS AVD STAVANGER ser ikke ut til å være en lærebedrift. Les om hvordan bli en lærebedrift her.

* det finnes godkjenning hos hovedenheten
APPLY AS

Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en læreplass.

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg
   • Forsyningsanlegg - høyspenning
   • Industri - lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - høyspenning
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Maritime elektriske lavspenningsanlegg
   • Maskiner - elektriske anlegg
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg