Sola i RogalandOrganisasjonsnummer 930694533

APPLY AS

Har 3 underenheter

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  878
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
 • Annen teknisk konsulentvirksomhet
 • Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted

Yrker registrert på bedriften:

Automatiker
Byggdrifter / vaktmester
Dataingeniør
Elektriker
Elektroingeniør
Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (Prosesstekniker)
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Forretningsutvikler

Kontakt

APPLY AS

Besøksadresse
Moseidsletta 122 4033 Sola
Postadresse
Postboks 8040 4068 STAVANGER
Telefonnummer
51 63 90 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Kontor- og administrasjonsfaget

Rogaland
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFSHORE FAG-OOF

Service- og administrasjonsfaget

Rogaland
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR OFFSHORE FAG-OOF
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.