Vågan i NordlandOrganisasjonsnummer 925191086

LOFOTEN ELEKTRO AS

Har 3 underenheter

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  88
 • Daglig leder:
  Ikke registrert
 • Nettsted:
  Ikke registrert

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Elektrisk installasjonsarbeid

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilke yrker er registrert på bedriften?

Kontakt

LOFOTEN ELEKTRO AS

Besøksadresse
Industriveien 7 8300 Vågan
Telefonnummer
76 06 66 30

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.

Elektrikerfaget

Telekommunikasjonsmontørfaget

Vg3 Automatiseringsfaget

Vg3 Dataelektronikerfaget

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Elektrikerfaget

12 løpende lærekontrakter

Nordland12 løpende lærekontrakter

Telekommunikasjonsmontørfaget

NordlandIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Automatiseringsfaget

NordlandIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Dataelektronikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Nordland1-3 løpende lærekontrakter

Har totalt 13 lærlinger akkurat nå, eller ca. 15,5% læringer av 84 årsverk.

(Antall lærlinger og årsverk inkluderer alle avdelinger / underenheter.)

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap LOFOTEN ELEKTRO AS.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)Autorisasjonsregisteret
   • Ekomnettautorisasjon
  • Direktoratet for byggkvalitetSentralt godkjent
   • Prosjekterende - brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2
   • Prosjekterende - ledesystem i tiltaksklasse 2
   • Utførende - installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3
   • Utførende - installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 3