Galaksen NGC 5291 i Kentaurus-konstellasjonen. Galaksen kolliderte med en annen galakse for 360 millioner år siden. Bildet er tatt med teleskop fra Chile.

Foto: Science Photo Library

Realfag er en fellesbetegnelse for naturvitenskap og matematikk.

Det du kjenner som naturfag kalles for realfag i videregående opplæring, og du kan sannsynligvis en hel masse allerede. 

Hva er realfag?

Realfag er naturvitenskapelige fag som fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi og matematikk. I videregående opplæring regnes også informasjonsteknologi (IT), teknologi og forskningslære som realfag

Når du lærer om bergarter og havstrømmer lærer du geologi. Kroppen vår, naturen og dyr er biologi. Labøvelser er kjemi. Gravitasjon er fysikk. Realfag er læren om alt fra cellene i kroppen til universets mysterier.

Remote video URL

Realfag i videregående

Realfag er et programområde i studiespesialiserende utdanningsprogram i den videregående opplæringen. På Vg2 kan du velge programområdet realfag

Spesiell studiekompetanse

Når du har tatt studiespesialiserende utdanningsprogram får du generell studiekompetanse. Har du valgt programområdet realfag kan du få spesiell studiekompetanse. Noen studier krever dette, som for eksempel medisin, ingeniør og veterinær. Det varierer hvilke fag du må ha for å komme inn på ulike studier med spesielle opptakskrav.

Bruk Karakterkalkulatoren og Studievelgeren for å se hvilke karakterer og fagkombinasjoner du må ha for å komme inn på ditt drømmestudium.

Oppgaver

Oppgave
Jente sitter bøyd over bøker

Studiespesialisering

Lær om studieforberedende utdanningsprogram på videregående.

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "