Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Bergen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

IFH tilbyr en av landets mest solide utdanninger i soneterapi hvor både muskulær soneterapi, øreakupunktur og grunnleggende ernæring er inkludert. Med små klasser og høyt kvalifiserte lærere legger vi til rette for å utdanne dyktige terapeuter. Du lærer alt du trenger for å praktisere som terapeut og å få medlemskap hos Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.

Studiet består av fagene: Soneterapi, med muskelsoneterapi – Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) – Medisinsk grunnstudium (anatomi/fysiologi og sykdomslære) – Øreakupunktur – Grunnleggende ernæring – VEKS med fordypning i kommunikasjon og etikk - Grunnkurs i førstehjelp

Klinikkpraksis

Klinisk praksis er viktig, og derfor ønsker vi å tilby studentene en solid praksisperiode, noe som vil gjøre dem trygge når de selv skal ut å praktisere som soneterapeut. Klinikkpraksis starter vi med allerede i andre semester.Her vil studentene får behandle "vanlige" pasienter på skolens klinikk under veiledning av faglærer.  Klinikkdagen er for det meste lagt til de ordinære samlingene, men det vil også i siste semester være enkelte frittstående klinikkdager.

Studiet er en fullstendig yrkesutdanning og krever egeninnsats.

 

 

 

Undervisningsopplegg

Dette er et deltidsbasert studium over to år. Oppstart hver høst. Undervisningen arrangeres på dagtid, for det meste en 4-dagers bolk, lørdag – tirsdag, rundt hver tredje uke. I enkelte semester kan det forekomme noen flere undervisningsdager pr. måned.

 

Opptakskrav

Kommer du direkte fra videregående er det generelle kravet for opptak til skolens fagutdanninger fagbrev eller studiekompetanse fra studieretning for helse- og sosialfag, aktivitør eller tilsvarende.

Du kan også søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse. Med realkompetanse menes de kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Les mer på skolens hjemmesider om vurderingen av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Skolen opererer med rullerende opptak, og har derfor ingen formell søknadsfrist. Kvalifiserte kandidater tas opp frem til studiestart eller til de aktuelle klassene fylles opp.

Du finner søknadsskjema og informasjon om studieavgift på skolens hjemmesider.

Kvalifikasjon/tittel

Soneterapeut

Alle utdanninger innen