Nøkkelinformasjon

Du lærer å restaurere og vedlikeholde store tårn- og fasadeur, samt gulvur og stueur.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er storurmaker.

Læreplan

Læreplan i storurmakerfag

Storurmakerfaget har lange håndverkstradisjoner og skal bidra til å synliggjøre og videreføre kulturarven. Storurmakerfaget skal bidra til restaurering og vedlikehold av store tårn- og fasadeur på offentlige og private bygg. Storurmakerfaget skal også bidra til vedlikehold og restaurering av gulvur og stueur og medvirke til produksjon av deler til urkasser og urverk.

Opplæringen skal vektlegge praktisk arbeid og bidra til utvikling av håndverksteknikker og motoriske ferdigheter innen storurmakerfaget. Opplæringen skal bidra til kunnskap om oppbygging og virkemåte for ulike urverk. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle håndverksfaglig kompetanse i bruk av materialer, verktøy og utstyr tilpasset arbeidsoppgaver i storurmakerfaget. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kompetanse innen tilvirkning av enkeltdeler, gjenskaping av tradisjonelle store urverk, restaurering, reparasjon og vedlikehold av antikke urverk og kompliserte mekaniske og elektroniske produkter. Opplæringen skal også bidra til utvikling av kompetanse innen markedsføring og rådgivning knyttet til restaurering, reparasjon og vedlikehold av store urverk lokalt. Opplæringen skal stimulere til bruk av digitale verktøy i storurmakerfaget.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er storurmaker.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker