Nøkkelinformasjon

Produktdesign handler om utforming av utseende og /eller form på et produkt. Utdanninger i design gir kunnskap om produksjonsprosesser og produktutvikling. Du lærer å arbeide med forskjellige materialer og bruke ulike teknikker.

Se også Kunstfag for lignende utdanninger.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, design, ettårig (516906)
  • Fagskoleutdanning, produktdesign, toårig (516108)
  • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516199)
  • Fagskoleutdanning, konstruksjon, design og produksjon av verkstedtekniske produkter, toårig (555237)