Beskrivelse

Produktdesign handler om utforming av utseende og /eller form på et produkt. Utdanninger i design gir kunnskap om produksjonsprosesser og produktutvikling. Du lærer å arbeide med forskjellige materialer og bruke ulike teknikker.

Se også Kunstfag for lignende utdanninger.

Opptakskrav

Varierer. Se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Varierer. Se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

Varierer fra ett til to år.

Varighet

Varierer fra ett til to år.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 516906 - Fagskoleutdanning, design, ettårig
 • 516108 - Fagskoleutdanning, produktdesign, toårig
 • 516199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 555237 - Fagskoleutdanning, konstruksjon, design og produksjon av verkstedtekniske produkter, toårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 516906 - Fagskoleutdanning, design, ettårig
 • 516108 - Fagskoleutdanning, produktdesign, toårig
 • 516199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 555237 - Fagskoleutdanning, konstruksjon, design og produksjon av verkstedtekniske produkter, toårig

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, design, ettårig (516906)
 • Fagskoleutdanning, produktdesign, toårig (516108)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (516199)
 • Fagskoleutdanning, konstruksjon, design og produksjon av verkstedtekniske produkter, toårig (555237)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.