Sist oppdatert 5. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

På en utdanning innen industridesign eller produktdesign lærer du å utvikle og gi form til produkter, tjenester og systemer.

Opptakskrav

Normalt generell studiekompetanse og spesielle krav som for eksempel realfagskombinasjon eller opptaksprøve. Lokalt opptak til noen studier. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Normalt generell studiekompetanse og spesielle krav som for eksempel realfagskombinasjon eller opptaksprøve. Lokalt opptak til noen studier. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 755228 - Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig
 • 755224 - Master, teknologi, industriell design, toårig
 • 755220 - Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, toårig
 • 755214 - Master, teknologi, industriell design, femårig
 • 755211 - Sivilingeniørutdanning, teknisk design
 • 716199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå
 • 716106 - Master, produktdesign, toårig
 • 716105 - Master of Arts, industrial design, 1½-årig
 • 716104 - Master, industridesign, femårig
 • 716103 - Sivilindustridesigner
 • 7161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 655222 - Bachelor, ingeniørfag, produktdesign, treårig
 • 655216 - Bachelor, ingeniørfag, industriell design, treårig
 • 616199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå
 • 616109 - Bachelor, produktdesign, treårig
 • 616108 - Diplomstudium, industridesign, fireårig
 • 616107 - Produktutvikling, ettårig påbygging
 • 616106 - Høgskolekandidat, produktdesign, toårig
 • 616105 - Høgskolekandidat, industridesign, treårig
 • 616104 - Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig
 • 616102 - Diplomstudium, keramikk, fireårig
 • 6161 - Husflid, brukskunst og industridesign

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 755228 - Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig
 • 755224 - Master, teknologi, industriell design, toårig
 • 755220 - Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, toårig
 • 755214 - Master, teknologi, industriell design, femårig
 • 755211 - Sivilingeniørutdanning, teknisk design
 • 716199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå
 • 716106 - Master, produktdesign, toårig
 • 716105 - Master of Arts, industrial design, 1½-årig
 • 716104 - Master, industridesign, femårig
 • 716103 - Sivilindustridesigner
 • 7161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 655222 - Bachelor, ingeniørfag, produktdesign, treårig
 • 655216 - Bachelor, ingeniørfag, industriell design, treårig
 • 616199 - Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå
 • 616109 - Bachelor, produktdesign, treårig
 • 616108 - Diplomstudium, industridesign, fireårig
 • 616107 - Produktutvikling, ettårig påbygging
 • 616106 - Høgskolekandidat, produktdesign, toårig
 • 616105 - Høgskolekandidat, industridesign, treårig
 • 616104 - Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig
 • 616102 - Diplomstudium, keramikk, fireårig
 • 6161 - Husflid, brukskunst og industridesign

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Husflid, brukskunst og industridesign (8161)
 • Master, teknologi, produkt- og systemdesign, 1½-årig (755228)
 • Master, teknologi, industriell design, toårig (755224)
 • Master, teknologi, produktutvikling og produksjon, toårig (755220)
 • Master, teknologi, industriell design, femårig (755214)
 • Sivilingeniørutdanning, teknisk design (755211)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå (716199)
 • Master, produktdesign, toårig (716106)
 • Master of Arts, industrial design, 1½-årig (716105)
 • Master, industridesign, femårig (716104)
 • Sivilindustridesigner (716103)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (7161)
 • Bachelor, ingeniørfag, produktdesign, treårig (655222)
 • Bachelor, ingeniørfag, industriell design, treårig (655216)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå (616199)
 • Bachelor, produktdesign, treårig (616109)
 • Diplomstudium, industridesign, fireårig (616108)
 • Produktutvikling, ettårig påbygging (616107)
 • Høgskolekandidat, produktdesign, toårig (616106)
 • Høgskolekandidat, industridesign, treårig (616105)
 • Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig (616104)
 • Diplomstudium, keramikk, fireårig (616102)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (6161)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.