Nøkkelinformasjon

Du lærer å installere og vedlikeholde elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. En maritim elektriker skal også kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er maritim elektriker. Etter endt læretid, kan en søke Sjøfartsdirektoratet om sertifikat som skipselektrikeroffiser.

Læreplan

Læreplan i maritim elektrikerfag

Vg3 maritim elektriker – opplæring i bedrift handler om arbeid på maritime og tilhørende landbaserte elektriske installasjoner, anlegg og utstyr. Faget handler også om å utføre helhetlig arbeid med styring og regulering av elektriske og elektroniske maritime anlegg. Videre handler faget om å utvikle selvstendige fagarbeidere som kan møte arbeidslivets behov for omstilling, og som ivaretar samfunnets behov for maritime elektriske og elektroniske installasjoner.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker