Nøkkelinformasjon

Du lærer å installere og vedlikeholde elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. En maritim elektriker skal også kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er maritim elektriker. Etter endt læretid, kan en søke Sjøfartsdirektoratet om sertifikat som skipselektrikeroffiser.

Læreplan

Læreplan i maritim elektrikerfag

Maritim elektrikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen installasjon og vedlikehold på elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. Maritim elektriker skal også kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Kravene imøtekommes med godt kvalifiserte elektrikere til å installere, kontrollere og vedlikeholde systemene med tilhørende utstyr. Gode tekniske og økonomiske løsninger vil tilfredsstille samfunnets teknologiske krav.

Opplæringen i det maritim elektrikerfaget skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse. Den skal utvikle lærlingens evne til å tenke helhetlig, fremme system- og sikkerhetsforståelse og evne til omstilling. Elektrikerfaget skal øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Utdanningen gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale bestemmelser for utdanningen av maritime elektrikere.

Opplæringen i det maritime elektrikerfaget skal legge vekt på opplevelse, innsikt og bevisste valg knyttet til vedlikehold av fartøyer. Videre skal opplæringen legge vekt på oppdaging, utprøving, innsikt og bevisste valg knyttet til elenergisystemer, tele-, data- og sikkerhetssystemer og automatiserte systemer med tilhørende utstyr. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av gjeldende regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Den skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal det legges vekt på serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal være sentrale faktorer.

Det maritime elektrikerfaget skal opparbeide evnen til gjennomgående planlegging, dokumentasjon, system- og utstyrsforståelse og utvikling av læringsstrategier i virkelighetsnære arbeidsoppdrag. Dette skal danne grunnlaget for videre refleksjon, fordypning og spesialisering og fungere som byggesteiner for en livslang utviklings- og læringsprosess.

Opplæringen gjennomføres i samsvar med den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel III/6 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1, VI/2 og VI/2.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er maritim elektriker. Fagbrevet danner grunnlag for å kunne søke om sertifikat som skipselektrikeroffiser

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker