Beskrivelse

Industrifagskolen tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri- og byggenæringen.

Tilbudene kan tas ved siden av full jobb.

Industrifagskolen er en paraplybetegnelse for videreutdanningstilbud spisset mot fagarbeidere innen industrirelaterte fagområder som faller inn under frontfagene, samt byggfag. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften. 

Opptakskrav

For ansatte innen industri og bygg. Permitterte kan også søke.

Opptakskrav

For ansatte innen industri og bygg. Permitterte kan også søke.

Varighet

Fleksible og modulbaserte fagskoletilbud.

Varighet

Fleksible og modulbaserte fagskoletilbud.