Nøkkelinformasjon

Industrifagskolen tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri- og byggenæringen.

Tilbudene kan tas ved siden av full jobb.

Industrifagskolen er en paraplybetegnelse for videreutdanningstilbud spisset mot fagarbeidere innen industrirelaterte fagområder som faller inn under frontfagene, samt byggfag. Tilbudene skal bidra til økt produktivitet og omstillingsevne både for den enkelte arbeidstaker og for bedriften. 

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av informasjon som utdanningstilbyderne selv legger inn om utdanningen. Utdanningene som rapporteres til Utdanning.no er merket med hvilken tilskuddsordning utdanningen tilhører. Denne utdanningslisten gir deg informasjon om alle utdanningene som er merket med samme tilskuddsordning.

  • Industrifagskolen (43517)