Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Stavanger

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Semester

1

Kostnader

Gratis

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Emnet er ment å gi innsikt og forståelse i digitalisering. Dette kan inngå i mange yrker og arbeidssituasjoner der det er viktig å ha en forståelse for digitalisering. Du vil lære mer om programmering, visualiseringsmuligheter og andre temaer relevant for din arbeidssituasjon. Emnet gir 10 studiepoeng.

Opptakskrav

Fagskolen har et generelt krav om fagbrev som opptak til emner og studier. Det er også mulig å bli tatt opp på grunnlag av arbeidserfaring og lignende utfra realkompetansevurdering.