Nøkkelinformasjon

Du lærer å drifte og vedlikeholde idrettsanlegg for fritidsaktiviteter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er driftsoperatør idrettsanlegg.

Læreplan

Læreplan i idrettsanleggsfag

Driftsoperatørens ansvarsområde er knyttet til drift og vedlikehold av anlegg for idretts- og fritidsaktiviteter. Godt tilrettelagte idrettsanlegg for et mangfold av brukergrupper skal prege fagutøvelsen.

Idrettsanleggsfaget skal legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse med vekt på kvalitet og økonomi i idrettsanlegg. Videre skal faget bidra til å utvikle yrkesutøvere som kan utføre selvstendig og profesjonelt arbeid i et mangfold av anleggstyper. Faget skal vektlegge den helhetlige yrkesutøvelsen med drift og vedlikehold, sikkerhet, service og brukervennlighet. Faget har et allmenndannende aspekt og skal motivere for videre læring og bidra til personlig utvikling.

Opplæringen skal legge til rette for fagmessig utførelse av arbeid i idrettsanlegg med god sammenheng mellom teori og praksis. Opplæringen skal vektlegge mangfoldet av arbeidsoppgaver i et idrettsanlegg og det at fagarbeideren må forholde seg til ulike brukergrupper. Videre skal opplæringen legge til rette for at lærlingen kan utvikle selvstendighet, samtidig som evnen til å samarbeide med både anleggseiere, kollegaer, brukere og publikum skal vektlegges.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er driftsoperatør idrettsanlegg.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler