Beskrivelse

Her finner du oversikt over gratis etter- og videreutdanning på flere utdanningsnivåer. Kursene er tilrettelagt slik at du kan gjennomføre dem ved siden av full jobb – på deltid, om kvelden eller i helger. Mange av kursene er lagt opp som nettstudier, og flere tilbys som korte moduler. Målet er å tilby kompetanse som avfalls- og gjenvinningsbransjen har bruk for.  

I denne bransjen jobber ansatte blant annet med behandling av farlig avfall, sortering og gjenbruk av ulike typer materialer, logistikk og HMS, samt kundeveiledning og rådgivning. Overgangen til sirkulærøkonomi krever endringer i produksjon, forbruk og gjenvinningsløsninger. For at færrest mulig ressurser skal gå til spille, må bransjen sikre løsninger som legger til rette for mer materialgjenvinning og andre former for innovasjon. Det er behov for ny kompetanse for både ansatte og ledere. 

Dette medfører behov for etter- og videreutdanninger på alle utdanningsnivå, slik at ansatte kan bidra til innovasjon og nye klima- og miljøvennlige løsninger. Det finnes mange sertifiseringsordninger, regler og miljøstandarder som de ansatte må ha kunnskap om.  

Avfalls- og gjenvinningsbransjen omfatter ansatte i både kommunale virksomheter og private bedrifter, herunder miljøkonsulenter, innkjøpsspesialister og avfallslogistikksjefer og HMS-ledere, samt fagarbeidere som renovatører og gjenvinningsoperatører. 

Opptakskrav

Laget for ansatte i avfall- og gjenvinningsbransjen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Opptakskrav

Laget for ansatte i avfall- og gjenvinningsbransjen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Varighet

Varierer

Varighet

Varierer


  • Avfalls- og gjenvinningsbransjen (72409)