Nøkkelinformasjon

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Studieavgiften for et skoleår er per i dag kr 43.000,-. Den betales i to omganger, med kr 21.500,- hvert semester. Materialpenger på kr 2.000,- pr semester kommer i tillegg til dette.

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-VIS0003

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20403-1

Om studiet

To år ved Ytre Kunstfagskole gir deg en praksis og yrkesnær utdanning innen visuell kunst. Etter to år hos Ytre kan du drive din egen kunstneriske praksis og ha et yrke som gir deg en stor frihet. Ønsker du å utvikle deg og din stemme sammen med andre kreative? Da er Ytre kunstfagskole rette stedet for deg.

Et to-årig studium ved  Ytre kunstfagskole er bygd opp av fire semester, pluss en lengre eksamensperiode. De fire semestrene bygger på hverandre og blir trinnvis mer kunstnerisk utviklende. 

Ytre kunstfagskole er opptatt av kunst, samfunn og natur. Som student hos Ytre kunstfagskole vil du lære å benytte det du har rundt deg i kunsten din. Derfor er det mange ekskursjoner og utflukter der vi lærer av det vi har i nærmiljøet. Les mer om studiet på våre nettsider. 

 

 

Undervisningsopplegg

Undervisningen er bygd opp av tverrfaglige moduler. Disse er stort sett fire – sju uker lange. Valgfagmodulen er kortere, den varer i to uker. Modulene går fra tirsdag til fredag og varer hele dagene. De fleste mandager  har vi teori og croquis. Vi forventer at studentene jobber på egen hånd også etter skoletid, minimum seks timer pr uke. 

I tillegg er vi opptatt av at studentene arbeider med kunst i sitt nærmiljø, derfor er vi mye ute i feltet. Der vi henter inn kunnskap fra miljøet rundt oss. Vi er omringet av kunnskap som ligger både i natur, byen og menneskene. Som student kan du arbeide fritt kunstnerisk med den kunnskapen du henter inn. Læringer foregår i en kombinasjon mellom presentasjoner, praktiske øvelser og en til en veiledning. Ønsker du å lære på en ny måte, nært på naturen? Da er Ytre kunstfagskole stedet for deg. 

Opptakskrav

SØKNAD TIL FØRSTE ÅRET

  1. Gå inn på samordnaopptak.no
  2. Velg fagskole
  3. Logg inn og opprett en søknad
  4. Last opp opptaksprøven som digitale vedlegg. Opptaksprøven består av seks kunstneriske arbeid og en motivasjonstekst (se avsnitt lengre opp på siden). Filene nummereres og merkes med etternavn.
  5. Last opp vitnemål, fag-eller svennebrev, eller annen dokumentasjon du har på realkompetanse.
  6. Søknadsfristen er 15. april 2024.

 

OPPTAKSPRØVE

Denne består av:

  • 6 kunstneriske arbeider
  • 1 motivasjonsbrev

For å vurdere om du er kvalifisert til å studere hos Ytre kunstfagskole vurderer vi dine kunstneriske arbeider. Du leverer inn seks arbeider. Disse må digitaliseres og lastes opp som vedlegg i søknaden din hos Samordna opptak. I tillegg ber vi om at du sender inn en motivasjonstekst. Denne må være på mellom 150 og 250 ord, og den skal lastes opp på Samordna opptak i pdf. Her skriver du hvorfor du ønsker å studere ved Ytre kunstfagskole, og hva du ønsker å bruke utdanningen til. Husk at du må være 19 år i søkeåret, eller eldre, for å søke studieplass hos oss.

 

Kontakt Samordna opptak for spørsmål rundt søknadsfrister, veiledning til utfylling av søknaden, eller spørsmål om tekniske ting.

E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no

Har du spørsmål rundt opptaksprøver, opptakskrav, søknadsbehandling og klage så kan dette rettes til oss.

E-post: inntak@ytrekunst.no

Telefon: 701 26 315

Husk at det er ikke lenger mulig å levere opptaksprøver til oss på skolen. Du må laste opp dokumenter, bildefiler og annet på nettsiden til Samordna opptak. Du få svar på om du har fått studieplass hos oss fortløpende. Du får en e-post fra samordna opptak, med henvisning til din side.

Denne prosessen vil pågå frem til det ikke er ledige plasser igjen.

 

Karrieremuligheter

Det finnes mange yrker du kan starte på etter utdanning ved Ytre kunstfagskole. Men de fleste studentene starter sin egen bedrift. Etter vår utdanning kan du opprette din egen arbeidsplass. Vi gir deg verktøyene til en kunstnerisk fremtid. Hos Ytre kan du skape din egen arbeidsplass etter studiet, eller ta med superkraften et kunststudiet er inn andre yrker. Hos oss vil du lære å tenke nytt. 

Tilleggsinformasjon

Informasjon om studiehverdagen, faglig innhold og studieturer m.m. finnes på skolens nettsider. Se lenke under. Utdanningen er godkjent for støtte i Lånekassen og generer 120 studiepoeng. Ålesund er en universitetsby og skolen er medlem av studentsamskipnaden. Medlemskapet gir studentene tilgang på mange tilbud og et stort studentmiljø. Søknad om innpass til 2 klasse rettes direkte til skolen.

Alle utdanninger innen