Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

15.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med elektrobransjen utviklet en ny del- utdanning på 3 x 5 studiepoeng innen grønne smarte bygg. Denne utdanning er basert på offentlig godkjent studieplan i elektro, til sammen 15 studiepoeng. Utdanningen omhandler aktuelle temaer innen nye energikilder og - bærere som sol, vind, biogass, hydrogen og batteribanker, styring av bygg og hvordan fremtidens bygg skal bli energieffektive og grønne ved hjelp av digitalisering.

Målgruppe:

Elektrorelatert fagbrev eller relevant praksis. Passer også for ing/ siv. ing som trenger en oppdatering innen digitale verktøy og metoder.

 

Lenke til påmelding venteliste for neste gjennomføring finner du her

Det er 4 ulike kurs i skjemaet. Du kan velge mellom påmelding i en og en modul eller alle 3 modulene, velg det alternativet som passer for deg. 

Følgende alternativer er mulig:

Delutdanningen består av tre moduler a 5 studiepoeng, som bygger på hverandre

Modulene kan tas enkeltvis, men henger likevel sammen som en helhet. De tre modulene gjennomføres i en serie. Hvis du ønsker å kun ett eller to av emnene, er det bare å krysse av dette i påmeldingen.

Modul 1: Digitalisering av elektrotekniske anlegg, 5 studiepoeng
Digitalisering av tradisjonelle elektrotekniske anlegg som lys, varme, alarm, ventilasjon og kjøling.

Modul 2: Sensorteknologi og IoT, 5 studiepoeng
Sensorteknologi og Internet of Things (IoT) for bedre samspill mellom produkter og løsninger.

Modul 3: Nye energisystemer, 5 studiepoeng
Bruk av nye energisystemer og samspill mellom sol-, vindkraft og batteriteknologi.

Modulene kan gjennomføres separat. Samlet utgjør de en helhetlig delutdanning på til sammen 15 studiepoeng

Innhold:
Innholdet i de ulike modulene bygger på hverandre. Det anbefales derfor at modulene tas i rekkefølge for optimal kunnskap og forståelse

Modul 1:

 1. Mennesket og teknologi
 2. Styringssystemer, HMI grensesnittet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet grunnleggende
 4. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 5. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) grunnleggende
 6. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 7. Drift og vedlikehold

Modul 2:

 1. Sensorteknologi
 2. Cybersikkerhet
 3. IoT, digitalisering og cybersikkerhet
 4. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
 5. Bygningsintegrert Modellering (BIM)
 6. AI, kunstig intelligens, HMI grensesnittet
 7. Nye energisystemer i mindre bygg

Modul 3:

 1. Nye energisystemer, biogass, sol, vind, grønn og blå hydrogen
 2. Batteriteknologi, batteribanker
 3. Samspill mellom digitalisering og nye energisystemer
 4. Energistyring, oppvarming og kjøling
 5. Framtidens energikilder/ løsninger.
 6. HMI grensesnittet
 7. Drift og vedlikehold