Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolegrad

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Fagskolen Vestfold og Telemark har i samarbeid med Fagskolen Aldring og helse tatt initiativ til en desentralisert, fleksibel og modulbasert utdanning innen eldrehelse. Dette er et prosjekt som utvikles i samarbeid med Notodden og Midt-Telemark kommuner i perioden 2023 - 2026.

Utdanningen der du selv velger rekkefølgen på moduler og hvor mange moduler du vil ta. Hver modul vil være nettbasert med enkelte fysiske samlinger og hver modul gir 10 studiepoeng. For å få en fagskolegrad i eldrehelse må du ha 3 valgfrie og 3 obligatoriske moduler. Det er nå utviklet 3 obligatoriske og 5 valgfrie moduler. Fagskolegraden forventes å bli akkreditert i løpet av 2024.

Utdanningen består av følgende moduler: 

  • Personsentrert omsorg*
  • Geriatrisk sykepleie*
  • Demens og utfordrende atferd 
  • Hverdagsmestring hos eldre med angst og depresjon 
  • Velferdsteknologi til eldre 
  • Miljøbehandling i praksis 
  • Palliasjon 
  • Kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid*

*Obligatoriske moduler.