Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

10.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Fagskolen Vestfold og Telemark har lang erfaring og kompetanse innenfor Ex og sikkerhetsarbeid i elektriske installasjoner i industri og offshore. Vi kan med stolthet tilby deg et kurs om dette på 5 studiepoeng.

Økende krav i bransjen

Eksplosjonsfarlige områder som elektrobransjen møter i sitt vanlige arbeid, er økende. Eksempler på dette er avfallsdeponier, gassanlegg, forbrennings- og tankanlegg, lakkeringsbransjen, renseanlegg, sykehus m.fl. Samtidig stiller også stadig flere oppdragsgivere krav til dokumenterbar kompetanse innen arbeid i Ex områder for de utførende.

Dette kurset gir de som skal arbeide med elektriske installasjoner i Ex-områder nødvendige kunnskaper slik at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte.

Målgruppe

Utdanning er egnet for personell som er involvert i installasjon, inspeksjon og valg av utstyr i eksplosjonsfarlige områder. Men også for annet personell involvert i elektro-, automasjons- som arbeider i eller prosjekterer elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder.

Kompetanse etter avsluttet kurs

Etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om arbeid på strømførende installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne ha kunnskap om krav til sikkerhetsutstyr og verneutstyr i forbindelse med Ex. De skal kunne planlegge, utføre arbeid, inspeksjon og vedlikehold på en sikker måte.

Innhold i utdanningen

 • Definisjoner og klassifiseringer av eksplosjonsfarlige atmosfærer/ soner
 • Grunnleggende ex- filosofi, branntrekanten, ex-soner LEL/ UEL
 • IT- nett og TN- nett
 • Lover, forskrifter og standarder knyttet til sikkerhet i eksplosjonsfarlige områder.
 • Klassifisering av soner og krav til elektrisk utstyr
 • Merking av ex- utstyr
 • Krav til elektriske komponenter i ex- soner.
 • ATEX- merking
 • ATEX direktivet
 • Utstyr og verktøy for bruk i ex- områder
 • Arbeidstillatelser, SJA - sikker jobbanalyse- som verktøy for kartlegging av risiko
 • Prediktivt og preventivt vedlikehold i ex- soner