Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

15.0

Semester

1

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Fagskolen presenterer et modulbasert bransjeprogram bestående av tre moduler vektet til fem studiepoeng per modul. Utdanningen er gratis, og målgruppen er stor.

Bransjeprogrammet er delt i tre utdanningsmoduler på fem studiepoeng

Modulene vil gi en innføring i definisjoner, nasjonale krav, energibruk i bygninger, og en grunnleggende forståelse av energiberegning ved bruk av programmet Simien. Videre vil modulene gi innføring og kompetanse innen krav til energibruk i bygninger, og et innblikk i tekniske løsninger for fremtidens bygninger.

Hvem er utdanningen for?

Utdanningen som Energirådgiver er rettet mot ansatte i byggeforetak, byggdriftere, saksbehandlere og andre med erfaring og interesse for fagområdet. Utdanningen er i tillegg åpen for rådgivere, forretningsutviklere og eiendomsforvaltere som har et ønske om å styrke sin forretningsvirksomhet knyttet til markedsføring av energiløsninger og -tjenester. Vi oppmuntrer alle som er interessert i fagområdet til å søke om studieplass, uavhengig av bakgrunn.

Søkere uten formell fagskoleutdanning kan laste opp dokumentasjon på annen erfaring og/eller utdanning, og søknaden blir realkompetansevurdert av fagskolen. 

Kvalifikasjon/tittel

Energirådgiver