Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Profesjonsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
360
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 12
Søknadskode (SO): 251771

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Profesjonsstudiet i teologi er for deg som er interessert i livets store spørsmål og som vil lære mer om tro og tanke. Ser du for deg en tjeneste i en menighet eller kristen organisasjon lokalt eller globalt? Da er profesjonsstudiet i teologi et naturlig valg.

I profesjonsstudiet i teologi, også kalt prestestudiet, utvikler du kunnskap og refleksjon til å formidle Bibelens budskap til dagens mennesker, og du blir utfordret til å stille store eksistensielle spørsmål om målet og meningen med livet. Mange studenter velger å studere teologi nettopp fordi de synes slike spørsmål gir dybde til livet, og fordi slike refleksjoner i fellesskap med medstudenter og lærere er en vei til å bli bedre kjent med seg selv. Studiet kombinerer praktiske og profesjonsorienterte fag med teoretiske fag, som Det gamle og Det nye testamente, hebraisk og gresk, samt systematisk teologi og kirkehistorie.

Profesjonsutdanningen i teologi er et seksårig studium som gir graden cand.theol. Med cand.theol.grad kan du søke om å bli ordinert til prest i Den norske kirke. Det er stor etterspørsel etter teologisk kompetanse, og det er stort behov for prester i Den norske kirke.

Studiet er et heltidsstudium ved VIDs campus i Stavanger. Har du ikke mulighet til å være fulltidsstudent på campus, kan deler at studiet tas som nettstudier på deltid i et studieløp vi har kalt flex-teol.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Les mer om studiets innhold, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Candidata/candidatus theologiae (cand.theol.)