Fakta

Sted:
KUN/VID Tromsø
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Praktisk-teologisk utdanning for prest på Kirkelig utdanningssenter nord (KUN) / Girkolaš Oahpahusguovdáš Davvin (KUN)/VID Tromsø inngår i utdanningen til prest i Den norske kirke. Praktisk-teologisk utdanning, skal sammen med øvrig teologisk utdanning gi kunnskap, holdninger og ferdigheter til å arbeide som ordinert prest i Norge. Utdanningen skal bidra til å utvikle samarbeidsorienterte, og engasjerte medarbeidere som kjenner seg forpliktet på kirkens oppdrag.

Studiet inneholder 60 stp praktisk-teologiske fag og er en intergrert del av profesjonsutdanningen i teologi. Studiet fordeler seg med 30 stp lavere grad (bachelornivå) og 30 stp høyere grad (masternivå).

Praktisk-teologisk utdanning for prest ved KUN i kombinasjon med annen bachelor- og mastergrad godkjent av Den norske kirke (Dnk), gir kompetanse tilsvarende graden cand.theol.Graden kvalifiserer til prestetjeneste i Dnk, forutsatt ordinasjon fra biskopen.

Studiet er samlingsbasert og består av følgende emner:

• PTUKUN2013 Kirke og kontekst, gudstjeneste og menighetspraksis

• PTUKUN2014 Homiletikk, sjelesorgs- og trosopplæringspraksis

• PTUKUN4013 Pastoralteologi, ledelse og kirkerett med institusjonspraksis

• PTUKUN4014 Profesjon,prekenlære og pedagogikk med stiftspraksis

Les mer om studiets innhold på studiesiden.

Opptakskrav

Mer informasjon om studiets innhold, opptakskrav og søknadsfrist finner du på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Praktisk teologisk eksamen