Fakta

Sted:
KUN/VID Tromsø
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning på Kirkelig utdanningssenter nord (KUN)/VID Tromsø inngår i utdanningen til kateket. Sammen med øvrig kristendomsfaglig og pedagogisk utdanning gir den kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å arbeide som vigslet kateket i Den norske kirke.

Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning består av seks emner på 10 studiepoeng som tas på deltid over to år:

PK-KAT 4020 Kirke i pedagogisk perspektiv

PK-KAT 4021 Menighetspraksis og gudstjeneste

PK-KAT 4022 Trosopplæringspraksis og sjelesorg

PK-KAT 4023 Menighet, tverrfaglighet og samarbeid

PK-KAT 4024 Kirkelig undervisning og lederskap

PK-KAT 4025 Pedagogisk praksis, profesjonalitet og spiritualitet

Studiet kan inngå som del av mastergrad ved MF vitenskapelige høgskole, som kvalifiserer til kateketstillinger i Den norske kirke.

Opptakskrav

Mer informasjon om studiet, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak).

Alle utdanninger innen