Fakta

Sted:
KUN/VID Tromsø
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Praktisk-kirkelig diakoniutdanning på Kirkelig utdanningssenter nord/ Girkolaš Oahpahusguovdáš Davvin (KUN)/VID Tromsø inngår i utdanningen til diakon. Utdanningen skal bidra til å utvikle kompetente, ansvarsbevisste, samarbeidsorienterte og engasjerte medarbeidere som kjenner seg forpliktet på kirkens oppdrag.

Praktisk- kirkelig diakoniutdanning er et samlingsbasert deltidsstudium som går over ett år.

Studiet består av to emner á 15 studiepoeng:

  • MADIA 4012 Gudstjenesteliv, diakonal ledelse i kirke og samfunn og internasjonal diakoni
  • MADIA 4013 Diakoni, sjelesorg og praksis

Praktisk-kirkelig utdanning kan inngå som del av Master i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole/MF vitenskapelige høgskole. Mastergraden er godkjent som kvalifikasjonskrav til diakonitjeneste i Den norske kirke, forutsatt biskopens vigsling.

Sammen med øvrig diakonal utdanning vil studiet ved KUN gi deg kunnskap, holdninger og ferdigheter til å arbeide som vigslet diakon i menighet og institusjon.

Opptakskrav

Mer informasjon om studiet, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak).

Alle utdanninger innen