Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Forskerutdanning/PhD

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Om studiet

Ved VID vitenskapelige høgskole kan du ta en organisert ph.d.-utdanning som kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid der det stilles krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse. Ph.d.-utdanningen er akkreditert av NOKUT.

 Forskerutdanning: ph.d.

Studiets oppbygging

For mer informasjon om gjennomføring av ph.d se her

Opptaksinformasjon

For å kunne få opptak til et ph.d.-program, stilles det krav til utdanning og finansiering. Søkere må ha en mastergrad eller tilsvarende. Den vanligste finansieringsformen er tilsetting i en stipendiatstilling.

Det er også mulig å søke opptak med ekstern finansiering. 

Det er opptak til ph.d.-utdanningen for søkere med ekstern finansiering to ganger i året. Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

For søkere til stipendiatstillinger gjelder fristen i utlysningstekstene.

Les mer om søknad og opptak her

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen