Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Forskerutdanning/PhD
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Ved VID vitenskapelige høgskole kan du ta en organisert ph.d.-utdanning som kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid der det stilles krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse. Ph.d.-utdanningen er akkreditert av NOKUT.

Forskerutdanning: ph.d.

Studiets oppbygging

For mer informasjon om gjennomføring av ph.d se studiesiden.

Opptaksinformasjon

Les mer om søknad og opptak på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Philosophiae doctor

Alle utdanninger innen