Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål om Bibel, tro og tradisjon? Studiet gir en god innføring i sentrale deler av trosopplæringsplanen, med sikte på å gi faglig trygghet for arbeid innenfor kirkens trosopplæring. Emnene kan bygges inn i et lengre studieløp som kan inngå i andre utdanninger til kirkelige stillinger. Studiet tilbys i samarbeid med det teolgiske menighetsfakultetet.

Årsstudium, deltid, nettbasert

Studiets oppbygging

Alle emnene går som nettstudium og kan følges uansett hvor man bor i landet. For noen av emnene vil det i tillegg være en lagt inn en samling over to dager. Flere av emnene kan tas både på bachelor og masternivå.

Studiet tilsvarer et års fulltidsstudium à 60 studiepoeng på bachelornivå men tilbys som et deltidsstudium over to år. Studiet består av fire emner à 15 studiepoeng. Studiet er et samarbeid mellom  MF vitenskapelige høyskole i Oslo og VID vitenskapelige høgskole, campus Stavanger:

Levende tro - kristen tro i praksis, vår 2020 ved VID Stavanger

Bibelen - troens kilde, høst 2020 ved VID Stavanger

Barn og unge i trosopplæringen, vår 2021 ved MF vitenskapelige  høyskole

Kristen tro og tradisjon, høst 2021 ved MF vitenskapelige  høyskole

Alle emnene tilbys som nettstudium og kan studeres uavhengig av bosted. Noen av emnene har også en to-dagers samling, og noen av emnene tilbys også på masternivå.

Opptakskrav

For opptak kreves det generell studiekompetanse.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknaden registreres her

Søknadsfrist: 15. april

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen