Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

251791

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årstudiet i interkulturell kompetanse og bærekraft er et studium for deg som er interessert i spørsmål knyttet til globalisering, mangfold og bærekraft.

Årsstudiet i Interkulturell kompetanse og bærekraft tar utgangspunkt i globaliseringsprosesser, migrasjon og et samfunn som i økende grad er preget av kulturelt mangfold. Studiet viser hvordan bevissthet om sosial bærekraft kan bidra til at enkeltindivider og organisasjoner samarbeider bedre på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer for å skape bærekraftige samfunnsendringer.

Årsstudiet inneholder en fire ukers studietur til et afrikansk eller asiatisk land (som regel Madagaskar) i vårsemesteret. Du får undervisning ved et av landets universiteter og blir kjent med studenter som går der, gjør feltarbeid og får delta på spennende ekskursjoner. Du kommer tett på landets kultur og tradisjoner og får mange flotte opplevelser.

Studiets oppbygning:

Studiet består av 6 emner á 10 studiepoeng som foreleses høst og vår:

- Interkulturell kompetanse

- Familien og oppvekst i et mangfoldssamfunn

- Internasjonal migrasjon

- Globalisering og bærekraftig utvikling

- Religions- og kulturstudier

- Valgemne

Undervisning vil foregå på VID campus i Stavanger i mulig kombinasjon med noe undervisning på nett.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Se mer informasjon om studiet, opptakskrav og søknadsfrist på studiesiden.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium