Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

7500

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-HSP0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-12

Om studiet

Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsmaskinførere.

Vann fra nedbør og gjenbruk av vann fra husholdningene representerer en ressurs som per i dag i liten grad er utnyttet. Studiet gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, dette innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynlig vil bli et krav fra kommuner og utbyggere når det kommer til spillvann, slik man i dag ser på overvann.

Gjennom dette vil flere av FN sine bærekraftmål oppnås og bedriften vil øke sitt konkurransefortrinn hos bevisste oppdragsgivere.

Studiet er nettbasert med 6 stedbaserte samlinger, hver på 3 dager.            I tillegg vil det være en samlingsuke i uke 5 for de som ønsker å ta ADK1.

Studiet starter med første samling i september og avsluttes i løpet av april.

Undervisningsopplegg

Sirkulær disponering av vann
Tiltak, funksjon og virkemåte for sirkulær vanndisponering
Vann- og avløpsteknikk
Vanndisponering i egen bransje
-Fordypning gjennom praksis

ADK-1 kurs

Emnet Vann- og avløpsteknikk dekker mye av innholdet i ADK1-kurset. Fagskolen tilbyr ADK1-kurs til alle studenter som tar fagskoleutdanningen “Sirkulær disponering av vann”, ved noen ekstra samlingsdager hos Norsk Rørsenter. Bestått eksamen gir grunnlag for et eventuelt ADK1-sertifikat, dersom man har tilstrekkelig praksis og relevant utdanning. Det er Norsk Vann som utsteder sertifikater innen ADK.

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, mellom samlingene.

Opptakskrav

Anleggsgartnerfaget med fagbrev
Anleggsmaskinførerfaget med fagbrev
Rørleggerfaget med svennebrev
Vei- og anleggsfagarbeider
Anleggsrørleggerfaget med fagbrev

Opptaksinformasjon

Alle utdanninger innen