Nøkkelinformasjon

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

4990

Studieform

Nettstudium

Søknadsfrist

1. januar

Oppstartsdato

12. februar

Om studiet

Norges grønne fagskole – Vea setter opp et nytt nettkurs i Prosjektledelse for deg i anleggsbransjen. Kurset har et omfang på 2,5 studiepoeng, og søknadsfrist for deltagelse er 1.januar 2024. Oppstart 12.februar 2024.

Hvem kan søke på dette tilbudet

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor prosjektledelse. Det eneste du må gjøre er å sette av tid til å delta på oppstartsmøte og å studere. Det er helt opp til deg når på døgnet og hvilke dager du ønsker å benytte. Alt bortsett fra oppstartsmøtet er nettbasert. Du blir gitt noe veiledning underveis.

Til å undervise i emnet har vi Odd Hugo Gauslaa. Han er mangeårig næringslivsleder med erfaringer både nasjonalt og internasjonalt. Han er nå faglærer på Vea og underviser i økonomi, ledelse og markedsføring. 

Studiets oppbygging

Innholdet i kurset

Innholdet er utviklet med utgangspunkt i fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget (LMF) og emnet Praktisk prosjektledelse. Læringsutbyttene er tilpasset anleggsbransjen

 • Kunnskap: Gir noe grunnleggende kunnskap om prosjektledelse i en anleggsbedrift, samt litt om prosesser og ulike begreper i anleggsbransjen.
 • Ferdigheter: Gir noen grunnleggende ferdigheter i å evaluere anleggsprosjekter og å identifisere ulike suksessfaktorer og kritiske faktorer for prosjektet.
 • Generell kompetanse: Gir noe grunnleggende generell kompetanse i å bygge relasjoner med aktører fra anleggsfaget og nærliggende yrkesfelt og kan delta i diskusjoner med disse om utvikling av beste praksis innen gjennomføring av prosjekter.

Innhold:

 • Innledning og kalkulasjon
 • God anbudsskikk
 • Kalkulasjonsmetoder
 • Kapasitetsberegning og beregning av timepriser
 • Visjon og strategi for bedriften
 • Personal
 • Prosjektleders rolle
 • Generell økonomiforståelse
 • Planlegging og kommunikasjon
 • Planlegging og organisering av prosjekt
 • Oppstartsmøte
 • Rigg og drift
 • Driftsopplegg
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekters usikkerhetsnivåer og prosjektgranskning
 • Måter å planlegge på, Byggherreforskriften og HMS planer
 • Konkrete planleggingsteknikker
 • Forhandlinger og innkjøp
 • Kjøpe lage arbeidsfellesskap
 • Logistikk i flere prosjekter
 • Ledelse

Undervisningsopplegg

Organisering og gjennomføring

Kurset gjennomføres i perioden 12. februar – 25. mars 2024.

 • Digitalt oppstartsmøte 12. februar 2024 fra kl. 18.00 til kl. 19.00
 • Nettbasert undervisning hvor du kan studere i eget tempo.
 • Veiledning underveis
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Flervalgseksamen etter gjennomført kursinnhold i løpet av uke 12

Mer informasjon i oppstartsmøte.

Kurset består av ett emne og gir 2,5 studiepoeng.

Eksamen

Eksamensformen er en elektronisk flervalgeksamen hvor du krysser av for riktig svaralternativ. Eksamen gjennomføres når det passer den enkelte i løpet av uke 13. Etter endt og bestått kurs har du oppnådd 2,5 studiepoeng

Mer informasjon om eksamen på oppstartsmøte.

Foreleser Odd Hugo Gauslaa

Odd Hugo Gauslaa er mangeårig næringslivsleder med erfaring både nasjonalt og internasjonalt. Han er utdannet økonom, og har mange års erfaring som leder i både små og store bedrifter. Han underviser i økonomi, markedsføring, bedriftsledelse og prosjektledelse. Han deler raust av sine erfaringer.

Opptakskrav

Opptakskrav

Kurset er på fagskolenivå og krever at du har yrkesfaglig bakgrunn. Ved søknad om opptak må du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen.

Opptakskrav til studiet er fullført og bestått videregående opplæring innen et av disse fagene:

Eller tilsvarende realkompetanse

Dokumentasjon ved søknad
Ved søknad må du legge ved fagbrev innen et av opptakskravene. Du skal også legge ved karaktergrunnlag som er vitnemål fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven. Dersom du ikke har fagbrev kan du legge ved attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Da har vi mulighet til å realkompetansevurdere deg. Attest på arbeidserfaring vil også gi deg som har fagbrev, ekstra poeng ved opptak.

Opptaksinformasjon

Søknad og opptak

Søknad er personlig og skal gjøres av søkeren selv, da det blir opprettet en egen bruker med passord og tilgang til «Min side».

Frist for påmelding: Søknadsfrist: 1. januar 2024

Elektronisk søknadsskjema: Søknadsskjema (vea-fs.org)

Du vil få svar på søknaden, så raskt vi klarer etter søknadsfrist.

Anbefalt forhåndskunnskap

Målgruppe

Ansatte i anleggsbransjen. 

Kvalifikasjon/tittel

Prosjektledelse