Fakta

Sted:
Campus Vestfold
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 222667

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

18. november 2023.

Om studiet

Gi deg selv et år med musikk og mestring, hvor du også vil lære å lede og motivere andre. Vi legger vekt på musikkformidling, musikkteori og lover deg mye sang og spill.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium