Fakta

Sted:
Annet sted
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 1. juni

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

17. november 2023.

Om studiet

Videreutdanning for rådgivere og ansatte i relevante stillinger i Oslo kommune. Jobber du i grunn- og videregående skoler, i oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet eller som rådgiver i voksenopplæringstiltak? Eller kanskje du ønsker å kvalifisere deg til en slik stilling? Da kan dette tilbudet på masternivå være noe for deg!

Samlinger

Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen (30stp) har vært et tilbud siden 2009. Studiet er et oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune. For å jobbe som rådgiver i Osloskolen stilles det krav om 30 studiepoeng i karriereveiledning.

Vi tilbyr nå også modul 2 (KFR2), som er en påbygning til modul 1 (KFR30). Det er løpende opptak av kvalifiserte søkere, og "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. 

Samlinger modul 2 (KFR2) ved Utdanningsetatens  kurssenter, Helsfyr

Det gjennomføres ni heldagssamlinger over to semestre.

Samlingsdager for studieåret 2023-2024

UkedagDato
fredag  8. september 2023 (uke 36)
tirsdag 10. oktober (uke 41)
fredag 3. november (uke 44)
torsdag 7. desember (uke 49)
tirsdag 9. januar 2024 (uke 2)
onsdag 7. februar  (uke 6)
torsdag 7. mars (uke 10)
onsdag 3. april (uke 14)
tirsdag 30. april (uke 18)
muntlig eksamen mai 2024 - uke 22

med forbehold om endringer.

 

Studiet vil inneholde forelesninger, refleksjonsoppgaver, praktiske øvelser og gruppearbeid. Studentene deles inn i nettverksgrupper med medstudenter på første samlingsdag, hvor de kan utveksle erfaringer og drøfte aktuelle faglige problemstillinger både på og mellom samlingsdagene. Du må beregne tid til 3 arbeidskrav og muntlig avsluttende vurdering. For å gå opp til avsluttende eksamen, må du ha vært tilstede på minst syv av samlingsdagene, samt levert og fått godkjent alle tre arbeidskrav.

Opptakskrav

Det kreves minimum 3 år høyere utdanning innrettet mot skole/utdanning (lærerutdanning, cand.mag., bachelorgrad el. lign.). Du må være tilsatt som rådgiver eller i andre relevante stillinger i Oslo kommune i grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet samt rådgiver i voksenopplæringstiltak.

Dokumentasjon på relevant stilling dokumenteres med arbeidsattest eller bekreftelse fra arbeidsgiver og må vedlegges søknaden. 

For modul 2 må man i tillegg ha gjennomført og bestått "Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen - modul 1" (30 stp) eller tilsvarende studium. 

Godkjent dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Vi gjør oppmerksom på løpende opptak og "først til mølla"-prinsipp. 

 

 

 

 

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 01.03.2023 til 01.06.2023.