Fakta

Sted:
Annet sted
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 15. mai

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

17. november 2023.

Om studiet

Videreutdanning for rådgivere og ansatte i relevante stillinger i Oslo kommune. Jobber du i grunn- og videregående skoler, i oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet eller som rådgiver i voksenopplæringstiltak? Eller kanskje du ønsker å kvalifisere deg til en slik stilling? Da kan dette tilbudet på masternivå være noe for deg!

Studieåret 2023/24

KARRIEREVEILEDNING FOR RÅDGIVERE I OSLOSKOLEN MODUL 1 GJENNOMFØRES IKKE STUDIEÅRET 2023-24.

For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder:  Linda-Merethe.Jegervatn@usn.no

Samlinger

Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen (30stp) har vært et tilbud siden 2009. Studiet er et oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo kommune. For å jobbe som rådgiver i Osloskolen stilles det krav om 30 studiepoeng i karriereveiledning.

Det er løpende opptak av kvalifiserte søkere, og "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. 

Samlinger modul 1 (KFR30) ved Utdanningsetatens  kurssenter, Helsfyr

Det gjennomføres ni heldagssamlinger over to semestre.

Samlingsdager for studieåret 2022-23

 

Samling 1: 05.09. (uke 36)

Samling 2: 10.10. (uke 41)

Samling 3: 04.11. (uke 44)

Samling 4: 29.11. (uke 48)

Samling 5: 13.01. (uke 2)

Samling 6: 09.02. (uke 6)

Samling 7: 20.03. (uke 12)

Samling 8: 13.04. (uke 15)

Samling 9: 03.05. (uke 18)

 

Eksamen 31. mai - 2. juni (uke 22) 

 

Med forbehold om endringer

 

 

Studiet består av forelesninger, refleksjonsoppgaver, praktiske øvelser og gruppearbeid. Studentene deles inn i nettverksgrunner med medstudenter på første samlingsdag, hvor de kan utveksle erfaringer og drøfte aktuelle faglige problemstillinger både på og mellom samlingsdagene. Du må beregne tid til 3 arbeidskrav og muntlig avsluttende vurdering. For å gå opp til avsluttende eksamen, må du ha vært tilstede på minst syv av samlingsdagene, samt levert og fått godkjent alle arbeidskrav.

Opptakskrav

Det kreves minimum 3 år høyere utdanning innrettet mot skole/utdanning (lærerutdanning, cand.mag., bachelorgrad el. lign.). Du må være tilsatt som rådgiver eller i andre relevante stillinger i Oslo kommune i grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, fagopplæring i arbeidslivet samt rådgiver i voksenopplæringstiltak.

Dokumentasjon på relevant stilling dokumenteres med arbeidsattest eller bekreftelse fra arbeidsgiver og må vedlegges søknaden. 

For modul 2 må man i tillegg ha gjennomført og bestått "Karriereveiledning for rådgivere i Osloskolen - modul 1" (30 stp) eller tilsvarende studium. 

Godkjent dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Vi gjør oppmerksom på løpende opptak og "først til mølla"-prinsipp. 

 

 

 

 

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 01.03.2022 til 15.05.2022.